Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1609/1797, 1802/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1800/1906
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1800/1906
Huwelijksbijlagen:1831/1906
Overlijdensakten:1800/1906
30 films; 15.861 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps