Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Brecht

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1842, 1861/1890
Geboorteakten:1797/1906
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1797/1890
Huwelijksbijlagen:1831/1906
Overlijdensakten:1800/1906
14 films; 4.079 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps