Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Brecht

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1861/1890
Geboorteakten:1847/1906
Huwelijksafkondigingen:1847/1890
Huwelijksakten:1847/1906
Huwelijksbijlagen:1847/1906
Overlijdensakten:1847/1906
12 films; 5.599 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps