Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Antwerpen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1802/1819, 1871/1889, 1895/1899
Huwelijksafkondigingen:1803/1870
Huwelijksakten:1842/1870, 1895/1898
Huwelijksbijlagen:1815/1870, 1889/1890, 1904/1906
Overlijdensakten:1803/1870, 1895/1898
34 films; 15.999 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps