Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeenten en dorpen: Austruweel, Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Lillo, Merksem, Oorderen, Wilmarsdonk, Wilrijk, Zandvliet

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1900
Geboorteakten:1795/1902, 1904/1906
Huwelijksafkondigingen:1800/1890
Huwelijksakten:1796/1906
Huwelijksbijlagen:1803/1906
Overlijdensakten:1795/1906
1076 films; 843.291 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden