Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1920
1 jan 1821 toegevoegd: Nederwetten en Eckart (gedeeltelijk)
1 jan 1920 opgegaan in: Eindhoven
Variant: Woensel en Eckart (van 1821 tot 1896)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840/1872
Huwelijksafkondigingen:1811/1862, 1864/1882
Huwelijksakten:1811/1920
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1872, 1883/1920
307 films; 35.937 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eindhoven
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden