Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jul 1942
1 jul 1942 opgegaan in: Grave (gedeeltelijk)
1 jul 1942 opgegaan in: Mill en Sint Hubert
(gedeeltelijk)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1836/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1824/1830, 1832/1922
Overlijdensakten:1811/1942
176 films; 8.542 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden