Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1934
1 mei 1934 opgegaan in: Valkenswaard

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1831/1882
Huwelijksafkondigingen:1812/1882
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1814/1922
Overlijdensakten:1812/1934
220 films; 4.678 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eindhoven
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden