Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
Variant: Rucphen en Sprundel (vanaf 1840 tot 1895)
Variant: Rucphen en Vorenseinde
In 1953 is definitief de naam Rucphen vastgesteld.

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1796/1842
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1832, 1834/1848, 1850/1902
Huwelijksaangiften:1840/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1858, 1860/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
324 films; 29.918 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: West-Brabant
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden