Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1996
1 jan 1996 opgegaan in: 's-Hertogenbosch

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
246 films; 19.124 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: 's-Hertogenbosch
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden