Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1994
1 aug 1942 toegevoegd: Linden (gedeeltelijk)
1 jan 1994 opgegaan in: Cuijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1824, 1828/1922
Overlijdensakten:1811/1942
72 films; 17.359 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 7 feb 2014

DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden