Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jul 1934
1 okt 1816 ontstaan uit: Heerenveen
1 okt 1816 ontstaan uit: De Knijpe
1 okt 1816 ontstaan uit: Mildam
1 okt 1816 ontstaan uit: Sint Johannesga
1 jul 1934 opgegaan in: Heerenveen
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

NB: Veel films zijn door FS vermeld bij Heerenveen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912, 1923/1932
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1812/1882
Huwelijksakten:1811/1928
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1812/1934
160 films; 124.920 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden