Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1818
1 jan 1818 opgegaan in: Voorst
Twello was op 1 jan 1812 afgesplitst van Voorst.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1817
Geboorteakten:1812/1817
Huwelijksafkondigingen:1812/1817
Huwelijksakten:1812/1817
Huwelijksbijlagen:1811/1817
Overlijdensakten:1812/1817
8 films; 1.141 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte