Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot heden
1 okt 1816 ontstaan uit: Beetsterzwaag
1 okt 1816 ontstaan uit: Gorredijk
1 okt 1816 ontstaan uit: Langezwaag
1 okt 1816 ontstaan uit: Lippenhuizen
1 okt 1816 ontstaan uit: Ureterp
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1849/1900
Dienstboden/knechten:1849/1900
Volkstellingen:1829, 1839
10 films; 22.651 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte