Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1984
1 okt 1816 ontstaan uit: Almenum (gedeeltelijk)
1 okt 1816 ontstaan uit: Minnertsga
1 okt 1816 ontstaan uit: Sexbierum
1 jan 1984 opgegaan in: Franekeradeel
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1830, 1840, 1850/1899
7 films; 9.474 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte