Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeenten en dorpen: Ramskapelle, Sint-Joris

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1795/1910
Geboorteakten:1805/1910
Huwelijksafkondigingen:1802/1910
Huwelijksakten:1795/1910
Huwelijksbijlagen:1804/1820, 1834/1899
Overlijdensakten:1805/1910
74 films; 26.681 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden