Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeenten en dorpen: Mariakerke, Stene, Zandvoorde

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1796/1823, 1825/1841, 1845/1883, 1886/1900
Huwelijksakten:1796/1823, 1825/1840, 1845/1858, 1860/1877, 1879/1882, 1886/1900
Huwelijksbijlagen:1796/1890
Overlijdensakten:1796/1823, 1825/1840, 1844/1858, 1860/1877, 1879/1882, 1885/1900
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
115 films; 113.864 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden