Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Diksmuide

Deelgemeente of dorp van Houthulst

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1910
Geboorteakten:1799/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1910
Huwelijksakten:1800/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1910
Overlijdensakten:1799/1910
56 films; 27.498 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden