Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oudenaarde

Deelgemeente of dorp van Brakel

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1900
Huwelijksakten:1881/1900
Overlijdensakten:1881/1900
60 films; 448 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden