Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeenten en dorpen: Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1860, 1881
Geboorteakten:1796/1823, 1825/1890, 1892/1910
Huwelijksakten:1794/1910
Overlijdensakten:1796/1877, 1885/1910
92 films; 48.015 images
Bijgewerkt: 16 jan 2014

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden