Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1791
Trouwen:1779/1791
Begraven:1779/1791
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1796/1826, 1839/1853, 1857/1862, 1866/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1806/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1796/1853, 1857/1862, 1866/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1891/1910
Overlijdensakten:1796/1802, 1839/1853, 1857/1862, 1866/1870, 1891/1910
Van 3 films de periodes nog uitzoeken
124 films; 17.483 images
Bijgewerkt: 16 jan 2014

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden