Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1823/1832, 1843/1850, 1861/1880
Geboorteakten:1800/1870, 1891
Huwelijksafkondigingen:1805/1838, 1864, 1866, 1891/1892
Huwelijksakten:1812/1870, 1891/1892
Huwelijksbijlagen:1823/1842, 1866/1867, 1873/1876, 1878/1892, 1910
Overlijdensakten:1800/1870, 1891, 1906/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
93 films; 90.508 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden