Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1797/1861
Huwelijksakten:1797/1798, 1820/1870
Huwelijksbijlagen:1840/1841, 1859/1874, 1876/1877, 1879/1881, 1883/1885, 1905/1908
Overlijdensakten:1797/1870
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
67 films; 75.528 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden