Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1801/1838, 1844
Huwelijksakten:1814/1870
Huwelijksbijlagen:1828/1842, 1890, 1894/1903
Overlijdensakten:1814/1870
73 films; 49.086 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden