Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tongeren

Deelgemeente of dorp van Maasmechelen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1861/1878
Geboorteakten:1861/1892
Huwelijksakten:1861/1892
Overlijdensakten:1861/1892
94 films; 603 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden