Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1891/1900
Geboorteakten:1799/1870, 1875/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1799/1865, 1876/1900
Huwelijksbijlagen:1822/1900
Overlijdensakten:1799/1865, 1875/1900
55 films; 54.918 images
Bijgewerkt: 30 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden