Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeenten en dorpen: Heffen, Hombeek, Leest, Muizen, Walem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1803/1890
Geboorteakten:1799/1890
Huwelijksafkondigingen:1800/1879, 1886/1890
Huwelijksakten:1799/1890
Huwelijksbijlagen:1803/1890
Overlijdensakten:1799/1890
341 films; 215.355 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden