Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1890
Geboorteakten:1797/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1797/1890
Huwelijksbijlagen:1799/1890
Overlijdensakten:1797/1890
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
54 films; 30.260 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden