Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1880
Geboorteakten:1796/1865, 1868/1906
Huwelijksafkondigingen:1802/1883
Huwelijksakten:1796/1906
Huwelijksbijlagen:1804/1829, 1831/1906
Overlijdensakten:1796/1906
95 films; 59.123 images
Bijgewerkt: 20 jan 2014

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden