Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Antwerpen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1870
Geboorteakten:1800/1905
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1800/1905
Huwelijksbijlagen:1822/1906
Overlijdensakten:1800/1903, 1905
65 films; 47.374 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden