Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Antwerpen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1833/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1836/1890, 1892/1905
Huwelijksafkondigingen:1837/1890
Huwelijksakten:1837/1906
Huwelijksbijlagen:1839/1906
Overlijdensakten:1836/1902
91 films; 74.888 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden