Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Antwerpen

Aanwezige akten:Periode:
Trouwen:1790/1796
Indexen BS:1790/1796
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1890
Geboorteakten:1796/1906
Huwelijksafkondigingen:1802/1870
Huwelijksakten:1796/1906
Huwelijksbijlagen:1831/1906
Overlijdensakten:1802/1906
57 films; 31.243 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden