Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1986
1 jan 1818 afgesplitst: Hagestein
1 jan 1986 opgegaan in: Vianen
Variant: Everdingen en Zijderveld
Hagestein was op 1 jan 1812
toegevoegd: aan Everdingen.
Everdingen lag van 19 sep 1814 tot 1 jan 1818 deels in Utrecht (gebied Hagestein) en voor het overige in Gelderland.
Gemeente op 1 jan 1821 overgegaan naar Zuid-Holland.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1872, 1883/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1839/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1813, 1815/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
65 films; 11.843 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden