Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeente of dorp van Veurne

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1798/1819
Geboorteakten:1797/1819
Huwelijksafkondigingen:1801/1819
Huwelijksakten:1797/1819
Huwelijksbijlagen:1806/1819
Overlijdensakten:1797/1819
4 films; 523 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps