Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeente of dorp van Veurne

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1910
Geboorteakten:1829/1910
Huwelijksafkondigingen:1802/1910
Huwelijksakten:1797/1910
Huwelijksbijlagen:1803/1910
Overlijdensakten:1829/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
40 films; 7.262 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps