Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeente of dorp van Nieuwpoort

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1796/1910
Geboorteakten:1797/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1807, 1809/1910
Huwelijksakten:1796/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1910
Overlijdensakten:1797/1910
45 films; 9.459 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps