Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeente of dorp van Alveringem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1910
Geboorteakten:1797/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1910
Huwelijksakten:1797/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1869, 1871/1910
Overlijdensakten:1797/1910
35 films; 2.789 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps