Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tielt

Deelgemeente of dorp van Pittem

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksakten:1796/1900
Huwelijksbijlagen:1806/1890
Overlijdensakten:1796/1900
14 films; 9.355 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps