Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tielt

Deelgemeenten en dorpen: Egem

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1791/1792
Trouwen:1791/1792
Begraven:1791/1792
Geboorteakten:1799/1900
Huwelijksafkondigingen:1850/1860
Huwelijksakten:1799/1900
Huwelijksbijlagen:1800/1855, 1872/1890
Overlijdensakten:1799/1900
21 films; 20.409 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps