Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tielt
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1796/1900
Geboorteakten:1869/1900
Huwelijksakten:1823/1900
Overlijdensakten:1796/1900
20 films; 11.072 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps