Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tielt

Deelgemeente of dorp van Dentergem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1861/1900
Geboorteakten:1871/1900
Huwelijksakten:1871/1900
Overlijdensakten:1871/1900
1 film; 653 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps