Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Roeselare

Deelgemeente of dorp van Staden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1890
Geboorteakten:1798/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1800/1890
Overlijdensakten:1798/1890
9 films; 4.543 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps