Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Roeselare

Deelgemeente of dorp van Roeselare

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1796/1880
Geboorteakten:1871/1880, 1893/1900
Huwelijksakten:1796/1828, 1858/1900
Overlijdensakten:1796/1802, 1804/1870, 1875/1900
14 films; 7.365 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps