Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Roeselare

Deelgemeente of dorp van Ledegem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1805, 1813/1870
Geboorteakten:1797/1869, 1871/1900
Huwelijksakten:1797/1869, 1871/1900
Overlijdensakten:1797/1869, 1871/1900
7 films; 3.059 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps