Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Oudenburg

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1807/1879
Huwelijksakten:1807/1879
Huwelijksbijlagen:1807/1866, 1880/1890
Overlijdensakten:1807/1879
7 films; 3.139 images
Bijgewerkt: 26 jan 2014

Google Maps