Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Oostende

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksakten:1796/1900
Huwelijksbijlagen:1809/1890
Overlijdensakten:1796/1900
6 films; 3.952 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps