Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Middelkerke

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1890, 1901/1910
Geboorteakten:1827/1890, 1900/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1890, 1900/1910
Huwelijksakten:1827/1890, 1900/1910
Huwelijksbijlagen:1803/1808, 1810/1890, 1896/1910
Overlijdensakten:1827/1890, 1900/1910
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
40 films; 9.197 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps