Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Middelkerke

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1910
Geboorteakten:1807/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1910
Huwelijksakten:1807/1910
Huwelijksbijlagen:1803/1910
Overlijdensakten:1807/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
38 films; 8.170 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps