Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Middelkerke

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1901
Geboorteakten:1799/1900
Huwelijksakten:1799/1901
Huwelijksbijlagen:1803/1890
Overlijdensakten:1799/1901
7 films; 3.713 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps