Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Middelkerke

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1794/1796
Trouwen:1794/1796
Begraven:1794/1796
Geboorteakten:1797/1900
Huwelijksakten:1797/1900
Huwelijksbijlagen:1806/1889
Overlijdensakten:1797/1900
6 films; 1.893 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps